(Chinhphu.vn) - Theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp, việc đăng ký khai sinh cho trẻ được ưu tiên theo nơi cư trú của người mẹ, trong trường hợp không xác định được nơi cư trú của người mẹ thì mới thực hiện đăng ký khai sinh theo nơi cư trú của người cha.

Ông Lê Quang Tấn có hộ khẩu thường trú tại phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ; vợ ông có hộ khẩu thường trú tại xã Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Hiện nay, cả hai vợ chồng ông Tấn đều công tác ổn định tại thành phố Long Xuyên nhưng thường xuyên thay đổi địa bàn thuê nhà trọ (cách phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt 16 km và cách xã Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc 85 km).

Vừa qua, vợ chồng ông Tấn sinh 1 cháu bé, ông Tấn đã đi đăng ký khai sinh cho con tại UBND phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt nhưng công chức Tư pháp - Hộ tịch yêu cầu ông Tấn về nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của người mẹ để làm thủ tục theo đúng quy định.

Ông Tấn hỏi, việc yêu cầu đăng ký khai sinh cho trẻ tại UBND cấp xã nơi người mẹ đăng ký thường trú có đúng quy định không? Nếu ông Tấn muốn đăng ký khai sinh và nhập hộ khẩu cho con tại địa phương nơi ông đăng ký thường trú có được không?

Về vấn đề này, Bộ Tư pháp trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 13 Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch thì UBND xã, phường, thị trấn, nơi cư trú của người mẹ thực hiện việc đăng ký khai sinh cho trẻ em; nếu không xác định được nơi cư trú của người mẹ thì UBND cấp xã, nơi cư trú của người cha thực hiện việc đăng ký khai sinh.

Thông tư 01/2008/TT-BTP ngày 2/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn chi tiết khoản 1 Điều 8 và khoản 1 Điều 13 Nghị định 158/2005/NĐ-CP quy định, việc đăng ký khai sinh cho trẻ em phải được thực hiện tại UBND xã, phường, thị trấn, nơi người mẹ đăng ký thường trú; trường hợp người mẹ không có nơi đăng ký thường trú, thì việc đăng ký khai sinh cho trẻ em được thực hiện tại UBND cấp xã, nơi người mẹ đăng ký tạm trú.

Trường hợp người mẹ có nơi đăng ký thường trú, nhưng thực tế đang sinh sống, làm việc ổn định tại nơi đăng ký tạm trú, thì UBND cấp xã, nơi người mẹ đăng ký tạm trú cũng có thẩm quyền thực hiện việc đăng ký khai sinh cho trẻ em.

Như vậy, theo quy định pháp luật thì việc đăng ký khai sinh cho trẻ em được ưu tiên theo nơi cư trú của người mẹ, trong trường hợp không xác định được nơi cư trú của người mẹ thì mới thực hiện đăng ký khai sinh theo nơi cư trú của người cha. Do vậy, việc công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt yêu cầu ông Tấn về nơi cư trú của người mẹ để đăng ký khai sinh cho con là đúng quy định của pháp luật về đăng ký hộ tịch.

Chinhphu.vn

 

Từ khóa: khai sinh , thường trú