(Chinhphu.vn) – Ông Hà Ngọc Toàn (Đắk Lắk) được biết theoquy định, muốn kinh doanh hàng hoá theo dạng website thì phải đăng ký. Ông Toàn có lập website là http://.gamehot24h.com nên muốn biết để đăng ký ông cần đến cơ quan nào?

Về vấn đề này, Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 và 2 Điều 25 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 về thương mại điện tử, các hình thức tổ chức hoạt động thương mại điện tử gồm 2 hình thức, đó là website thương mại điện tử bán hàng và website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử.

Website thương mại điện tử bán hàng là website thương mại điện tử do các thương nhân, tổ chức, cá nhân tự thiết lập để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của mình.

Đối với website thương mại điện tử bán hàng, thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu cần thực hiện thông báo với Bộ Công Thương thông qua công cụ thông báo trực tuyến trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử (www.online.gov.vn) theo quy định tại Mục 1, Chương 4, Nghị định số 52/2013/NĐ-CP.

Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử là website thương mại điện tử do thương nhân, tổ chức thiết lập để cung cấp môi trường cho các thương nhân, tổ chức, cá nhân khác tiến hành hoạt động thương mại. Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử bao gồm các loại sau:

- Sàn giao dịch thương mại điện tử.

- Website đấu giá trực tuyến.

- Website khuyến mại trực tuyến.

- Các loại website khác do Bộ Công thương quy định.

Đối với website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại điện tử cần thực hiện đăng ký trực tuyến với Bộ Công Thương về việc thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử sau khi website đã được hoàn thiện với đầy đủ cấu trúc, tính năng và thông tin theo đề án cung cấp dịch vụ, đã hoạt động tại địa chỉ tên miền được đăng ký và trước khi chính thức cung cấp dịch vụ đến người dùng theo quy định tại Mục 2, Chương 4 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP.

Quy trình thông báo, đăng ký website được hướng dẫn cụ thể tại Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử (www.online.gov.vn) mục Hướng dẫn – Quy trình thông báo, đăng ký website thương mại điện tử. Đề nghị ông Hà Ngọc Toàn căn cứ các quy định nêu trên để áp dụng thực hiện.

Chinhphu.vn

 

Từ khóa: kinh doanh , website , thương mại điên tử