(Chinhphu.vn) – Nhà thầu tham dự thầu độc lập đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia sau thời điểm đóng thầu thì không đáp ứng về tư cách hợp lệ theo quy định.

Đơn vị của ông Phạm Hữu Kiên (Hà Nội) tham gia đấu thầu gói thầu thiết bị điều hòa không khí. Gói thầu đã tổ chức đóng, mở thầu trong tháng 8/2017.

Sau khi nộp hồ sơ dự thầu, đơn vị rà soát hồ sơ dự thầu và nhận thấy chưa đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia nên đã tiến hành đăng ký tại Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đăng ký hoàn thành, đơn vị có công văn bổ sung và làm rõ hồ sơ dự thầu đã nộp.

Ông Kiên đề nghị giải đáp, trong trường hợp nêu trên, bên mời thầu và tư vấn lựa chọn nhà thầu không đồng ý và đánh giá hồ sơ dự thầu không đạt thì có hợp lý không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Điểm d, Khoản 1, Điều 5 Luật Đấu thầu quy định một trong các điều kiện để nhà thầu có tư cách hợp lệ là đã đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (Hệ thống).

Theo Khoản 1, Điều 37 Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 8/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính quy định bắt đầu từ ngày 1/7/2016, trước thời điểm đóng thầu 2 ngày làm việc, nhà thầu, nhà đầu tư chưa có xác nhận đăng ký thông tin trên Hệ thống không được tham dự thầu đối với các gói thầu, dự án có hình thức lựa chọn nhà thầu quy định tại các Điều 20, 21, 22, 23, 24, 25 và 26 của Luật Đấu thầu.

Theo đó, nhà thầu tham dự thầu độc lập đăng ký trên Hệ thống sau thời điểm đóng thầu thì không đáp ứng về tư cách hợp lệ theo quy định nêu trên.

Chinhphu.vn

Từ khóa: đấu thầu , hợp lệ