(Chinhphu.vn) - Theo phản ánh của cử tri tỉnh Bình Định, việc thực hiện Quyết định 62/2011/QĐ-TTg về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc tại các địa phương còn chậm.

Cử tri tỉnh Bình Định đề nghị Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có giải pháp đẩy nhanh tiến độ xét duyệt, thẩm định và tổ chức chi trả kịp thời cho các đối tượng thụ hưởng theo quy định tại Quyết định nêu trên.

Bộ Quốc phòng trả lời vấn đề cử tri tỉnh Bình Định nêu như sau:

Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ, tính đến tháng 7/2013 toàn quốc đã giải quyết hơn 340.000 đối tượng hưởng chế độ trợ cấp 1 lần, với số tiền hơn 1.400 tỷ đồng.

Kết quả trên thể hiện sự nỗ lực cố gắng cao của các đơn vị, địa phương. Bộ Quốc phòng đang tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo các đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện ở các cấp, phấn đấu đến hết năm 2013, toàn quốc ra quyết định và chi trả chế độ trợ cấp 1 lần cho khoảng 70% đối tượng còn lại (khoảng 700.000 người), đối với một số đơn vị, đia phương có số lượng ít, phấn đấu cơ bản hoàn thành.

Bộ Quốc phòng xin tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, đồng thời, đề nghị Ban Chỉ đạo 24 các cấp tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra để đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thực hiện trong thời gian tới.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân

Từ khóa: 62/2011/QĐ-TTg