(Chinhphu.vn) – Bà Đặng Thị Phượng có hộ khẩu tại xã Quảng Sơn, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, là xã có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn và làm Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã từ tháng 4/2013, được hưởng phụ cấp thu hút theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP nhưng không được hưởng trợ cấp lần đầu.

Theo trả lời của Phòng Nội vụ huyện Hải Hà, chế độ trợ cấp lần đầu chỉ áp dụng cho người có hộ khẩu thường trú ở địa phương khác đến công tác tại vùng đặc biệt khó khăn. Bà Phượng hỏi, trường hợp của bà có thuộc đối tượng hưởng trợ cấp lần đầu không?

Về vấn đề này, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh trả lời như sau:

Liên quan đến nội dung bà Đặng Thị Phượng hỏi, ngày 10/5/2012, Bộ Nội vụ có Công văn số 1813/BNV-TL về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức (không phân biệt người địa phương hay người nơi khác) đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ ngày 1/3/2011 (ngày Nghị định số 116/2010/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) thuộc đối tượng áp dụng trợ cấp lần đầu quy định tại Điều 6 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP.

Từ căn cứ nêu trên, bà Đặng Thị Phượng đủ điều kiện hưởng trợ cấp lần đầu theo quy định tại Điều 6 Nghị định 116/2010/NĐ-CP. Đề nghị UBND huyện Hải Hà chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét và giải quyết chế độ, chính sách đối với bà Đặng Thị Phượng theo quy định hiện hành.

Chinhphu.vn

Từ khóa: đặc biệt khó khăn , phụ cấp thu hút , trợ cấp lần đầu , hộ khẩu