(Chinhphu.vn) – Trường hợp người đi công tác thuộc đối tượng thuê phòng nghỉ theo tiêu chuẩn 2 người/phòng đi công tác một mình hoặc đoàn công tác có lẻ người hoặc lẻ người khác giới, thì được thuê phòng riêng theo mức giá thực tế nhưng tối đa không vượt mức tiền thuê phòng của những người đi cùng đoàn (theo tiêu chuẩn 2 người/phòng).

Bà Đinh Thúy (Hà Nội) đề nghị Bộ Tài chính giải thích cụ thể về quy định nêu trên, theo hướng dẫn tại Thông tư 40/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.

Bà Đinh Thúy hỏi, tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, đối tượng cán bộ công chức đi công tác được thanh toán mức tiền thuê phòng nghỉ là 1.000.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn 2 người/phòng, vậy nếu cán bộ đi một mình thì được thanh toán mức 1.000.000 đồng/ngày/phòng hay 500.000 đồng/ngày/phòng?

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Quy định về nguyên tắc thanh toán tiền thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác: Thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.

Quy định về các hình thức thanh toán tiền thuê phòng nghỉ

Tại khoản 2 Điều 7 quy định việc thanh toán tiền thuê phòng nghỉ theo hình thức khoán và khoản 3 Điều  7 Thông tư số 40/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định việc thanh toán tiền thuê phòng nghỉ theo hóa đơn thực tế; trong trường hợp người đi công tác không nhận thanh toán theo hình thức khoán tại khoản 2 Điều 7 Thông tư số 40/2017/TT-BTC thì được thanh toán theo giá thuê phòng thực tế (có hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật) do thủ trưởng cơ quan, đơn vị duyệt theo tiêu chuẩn thuê phòng.

Tại điểm d khoản 3 Điều  7 Thông tư số 40/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định: “Trường hợp người đi công tác thuộc đối tượng thuê phòng nghỉ theo tiêu chuẩn 2 người/phòng đi công tác một mình hoặc đoàn công tác có lẻ người hoặc lẻ người khác giới, thì được thuê phòng riêng theo mức giá thuê phòng thực tế nhưng tối đa không được vượt mức tiền thuê phòng của những người đi cùng đoàn (theo tiêu chuẩn 2 người/phòng)”.

Theo quy định nêu trên, trường hợp bà Thúy được thanh toán tiền thuê phòng theo mức giá thuê phòng thực tế nhưng tối đa không được vượt mức tiền thuê phòng thực tế của những người đi cùng đoàn theo tiêu chuẩn 2 người/phòng. Chứng từ thanh toán theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 40/2017/TT-BTC; đối với thanh toán tiền thuê phòng nghỉ  theo hóa đơn, chứng từ thuê phòng nghỉ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, tại Điều 14 Thông tư số 40/2017/TT-BTC đã quy định cụ thể việc thực hiện theo quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đối với các cơ quan, đơn vị ở địa phương); quyết định của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan trung ương khác (đối với cơ quan, đơn vị thuộc trung ương) và quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị.

Đề nghị bà Thúy nghiên cứu Thông tư số 40/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính và các quy định hiện hành về hóa đơn, chứng từ thanh toán để thực hiện theo quy định.

Chinhphu.vn

Từ khóa: công tác phí