(Chinhphu.vn) - Ông Võ Anh Phông (Quảng Ngãi) đang làm công tác đền bù, giải phóng mặt bằng cho một sân vận động, trong đó có hệ thống đường điện 22kV. Ông hỏi, gói thầu di dời hệ thống điện 22kV trị giá 2 tỷ đồng đã được thẩm định và phê duyệt thì được phép chỉ định thầu hay phải đấu thầu rộng rãi?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Tại Điểm đ, Khoản 1, Điều 22 Luật Đấu thầu quy định một trong những trường hợp được áp dụng hình thức chỉ định thầu là gói thầu di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật do một đơn vị chuyên ngành trực tiếp quản lý để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng; gói thầu rà phá bom, mìn, vật nổ để chuẩn bị mặt bằng thi công xây dựng công trình.

Theo đó, nếu gói thầu di dời hệ thống điện 22KV thuộc trường hợp được áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy định nêu trên và đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Khoản 2, Điều 22 Luật Đấu thầu thì được chỉ định thầu cho đơn vị chuyên ngành trực tiếp quản lý thực hiện.

Chinhphu.vn


 

Từ khóa: Chỉ định thầu , đấu thầu , giải phóng mặt bằng , hệ thống điện