(Chinhphu.vn) – Con của bà Nguyễn Thị Hương Giang đang học lớp 11 tại trường THPT thuộc địa bàn thành phố Hà Nội thì trúng học bổng được đi du học trong 1 năm. Bà Giang hỏi, con của bà đi du học vào khoảng thời gian tháng 3 (trong thời gian học kỳ 2 của lớp 11) thì có được bảo lưu kết quả học kỳ 1 của năm lớp 11 không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Theo Quy định về chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, ban hành kèm theo Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

Điểm b khoản 2 Điều 9 nêu rõ: Những học sinh đang học dở chương trình của một lớp học ở nước ngoài xin chuyển về học tiếp lớp học tương đương tại trường trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông Việt Nam phải được nhà trường nơi tiếp nhận kiểm tra trình độ theo chương trình quy định của lớp học đó.

Khoản 1 Điều 11 về thủ tục tiếp nhận quy định: Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với cấp trung học phổ thông), Phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với cấp trung học cơ sở) tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và giới thiệu về trường.

Như vậy trường hợp con của bà Nguyễn Thị Hương Giang cần báo cáo nhà trường và đến Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ được hướng dẫn, giải quyết.

Chinhphu.vn

 

Từ khóa: du học , bảo lưu , trung học phổ thông