(Chinhphu.vn) - Thí sinh Phan Phượng (Đắk Lắk) đã nộp kèm giấy chứng nhận con thương binh khi làm hồ sơ dự thi, nhưng khi nhận giấy báo dự thi thì không thấy thể hiện nội dung được cộng điểm ưu tiên. Thí sinh Phượng hỏi, thí sinh cần làm gì để được cộng điểm ưu tiên?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Trên Giấy báo dự thi và Phiếu báo điểm thi của thí sinh không thể hiện nội dung như thí sinh Phan Phượng hỏi.

Khi nộp hồ sơ đăng ký dự thi, thí sinh đã khai báo đầy đủ đối tượng để được hưởng ưu tiên, thì đã được nhập vào máy tính và được lưu trong dữ liệu đăng ký dự thi của các Sở Giáo dục và Đào tạo và Hội đồng thi để tổ chức thi.

Sau khi có kết quả thi, dữ liệu đó được chuyển về cho các trường đại học, cao đẳng mà thí sinh đăng ký vào học.

Nếu trong quá trình đăng ký xét tuyển vào học trường đại học, cao đẳng mà chưa được ưu tiên, thí sinh nộp giấy tờ minh chứng được hưởng ưu tiên đến trường mà thí sinh đăng ký xét tuyển vào học để được xem xét giải quyết.

Chinhphu.vn

Từ khóa: tốt nghiệp , THPT Quốc gia , thương binh , ưu tiên