(Chinhphu.vn) - Việc điều chỉnh dự án tuy không làm vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt, nhưng làm thay đổi quy mô của dự án thì chủ đầu tư vẫn phải báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

Đơn vị của ông Võ Văn Dũng (dungbqltb@...) đang quản lý dự án thi công một tuyến đường với chiều dài 3km và có các công trình cầu có Lo = 6m, cống, rãnh dọc.

Trong quá trình thi công có sự thay đổi về cầu từ 6m lên 9m; rãnh hình thang đổi thành rãnh hình hộp, bổ sung một số đoạn rãnh đấu nối... những thay đổi trên không làm vượt tổng mức đầu tư đã phê duyệt.

Ông Dũng hỏi: Trường hợp này có cần phê duyệt lại quy mô đầu tư không?

Vấn đề ông Dũng hỏi, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Theo quy định tại điểm 2 khoản 2 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản thì khi điều chỉnh dự án làm thay đổi địa điểm, quy mô, mục tiêu dự án, vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt thì chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư quyết định.

Do vậy, việc điều chỉnh dự án tuy không làm vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt, nhưng làm thay đổi quy mô của dự án thì chủ đầu tư vẫn phải báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân