(Chinhphu.vn) - Ông Ngô Thuận Khánh (Hà Nội) là kỹ sư điện, đã đáp ứng các tiêu chí để đăng ký dự thi lấy chứng chỉ giám sát loại I về tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị điện. Tuy nhiên ông chưa có chứng nhận đã qua lớp đào tạo để lấy chứng chỉ.

Ông Khánh hỏi, đến thời điểm hiện tại, việc thi lấy chứng chỉ tư vấn giám sát loại I có phải qua học và lấy giấy chứng nhận đã học hay không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 9 và Khoản 14 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng thì điều kiện và thành phần hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình không yêu cầu cá nhân phải có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn giám sát.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Giám sát thi công , chứng chỉ hành nghề , tư vấn , công trình xây dựng