(Chinhphu.vn) –  Ông Trần Sĩ Hùng (An Giang) tốt nghiệp đại học xây dựng cầu đường bộ, đã công tác tại Ban QLDA đầu tư xây dựng trên 10 năm, có Chứng chỉ hành nghề Định giá xây dựng hạng II, Quản lý dự án công trình xây dựng cầu đường bộ hạng II, Công trình xây dựng dân dụng hạng III.

Ông Hùng đã từng quản lý nhiều dự án dân dụng nhóm C và 2 dự án dân dụng nhóm B. Ông Hùng hỏi, ông có đủ điều kiện xin cấp Chứng chỉ hành nghề Quản lý dự án công trình xây dựng dân dụng hạng II không?

Về vấn đề này, Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 6 Điều 2 Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 5/10/2018 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực họat động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài họat động xây dựng tại Việt Nam thì chuyên môn phù hợp khi xét cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án: “chuyên môn được đào tạo thuộc một trong các chuyên ngành kỹ thuật khác có liên quan đến loại dự án, công trình đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề”.

Như vậy, chuyên ngành xây dựng cầu đường được xác định là chuyên môn phù hợp để cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án.

Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng thuộc cơ quan có thẩm quyền sẽ căn cứ hồ sơ và kinh nghiệm hoạt động xây dựng của ông Trần Sĩ Hùng để xem xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng quản lý dự án theo lĩnh vực tương ứng.

Chinhphu.vn

Từ khóa: quản lý dự án