(Chinhphu.vn) – Ông Vũ Văn Tiệp (Hà Nội) là cán bộ hưu, có thẻ BHYT mã HT3. Ông là quân nhân chuyển ngành, có Huy chương kháng chiến chống Mỹ. Ông Tiệp hỏi, ông có được đổi sang mã quyền lợi BHYT đối với người tham gia kháng chiến không?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Căn cứ Điểm 2, Khoản 15, Điều 1 Luật BHYT số 46/2014/QH13, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, “trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT thì được hưởng quyền lợi BHYT theo đối tượng có quyền lợi cao nhất”.

Trường hợp của ông Tiệp (theo nội dung hỏi) thuộc diện tham gia BHYT theo đối tượng người hưởng lương hưu, đồng thời cũng thuộc đối tượng người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ. Vì vậy, ông được đổi thẻ BHYT theo mã quyền lợi hưởng BHYT của đối tượng người tham gia kháng chiến (có mã quyền lợi ghi trên thẻ BHYT là HT2 được Quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh thuộc phạm vi được hưởng BHYT).

Đề nghị ông liên hệ với cơ quan BHXH quận (huyện) nơi cấp thẻ BHYT để được hướng dẫn và đổi thẻ theo quy định.

Chinhphu.vn

Từ khóa: BHYT , người tham gia kháng chiến , quyền lợi BHYT