(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Mạnh Cường (Hải Dương) hỏi: Bố tôi là con liệt sĩ, có BHYT theo đối tượng người lao động bị tai nạn mất sức 80%, vậy bố tôi có thể đổi thẻ BHYT sang hưởng quyền lợi của thân nhân liệt sĩ không?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời ông Cường như sau:

Căn cứ Điểm 2, Khoản 7, Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, “Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này”.

Điểm 2, Khoản 15, Điều 1 Luật này quy định, “Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT thì được hưởng quyền lợi BHYT theo đối tượng có quyền lợi cao nhất”.

Theo quy định nêu trên, trường hợp bố của ông đang đóng BHXH, BHYT theo đối tượng người lao động, nếu có đủ hồ sơ, giấy tờ liên quan chứng minh được hưởng quyền lợi BHYT của đối tượng thân nhân liệt sĩ (cao hơn quyền lợi của người lao động), thì bố của ông được xác định đóng và cấp thẻ BHYT theo đối tượng người lao động, nhưng mã quyền lợi BHYT ghi trên thẻ BHYT được đổi theo mã quyền lợi của đối tượng thân nhân liệt sĩ.

Chinhphu.vn

Từ khóa: BHYT , khám chữa bệnh , thân nhân liệt sĩ , mã quyền lợi