(Chinhphu.vn) - Gia đình ông Nguyễn Ngọc Du (Ninh Bình) có 2 liệt sĩ. Vừa qua, gia đình được biết phần mộ của các liệt sĩ được quy tập về nghĩa trang huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, nhưng là mộ vô danh. Ông Du hỏi, gia đình muốn đưa hài cốt các liệt sĩ về quê thì có những chính sách hỗ trợ nào?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo Khoản 1, Điều 65 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng: “Mộ liệt sĩ có đầy đủ thông tin an táng trong các nghĩa trang liệt sĩ được di chuyển theo nguyện vọng của thân nhân hoặc người thờ cúng”.

Đối với những ngôi mộ chưa có thông tin đề nghị thân nhân liệt sĩ làm thủ tục giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Chinhphu.vn


Từ khóa: Mộ liệt sĩ , thân nhân , xác định danh tính