(Chinhphu.vn) - Ông Lê Hồng Khánh (Hà Nội) hỏi, để doanh nghiệp được phép kinh doanh mua bán khoáng sản trong nước cần có những điều kiện gì?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Khoáng sản được khai thác ra khỏi lòng đất, chế biến thành hàng hóa hợp pháp và có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng bởi các tổ chức, cá nhân được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép khai thác khoáng sản tùy thuộc vào loại hình khoáng sản mà có thể được mua bán, kinh doanh trong nước (có hoặc không có điều kiện) theo quy định của pháp luật về thương mại, ngoại trừ những loại khoáng sản độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục hàng hóa cấm mua bán, kinh doanh theo quy định tại Nghị định 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Kinh doanh khoáng sản