(Chinhphu.vn) - Giải đáp thắc mắc của ông Vũ Đăng Chước (tỉnh Nghệ An), Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An cho biết, quân nhân chuyên nghiệp đã phục viên về địa phương rồi mới tuyển dụng vào cơ quan Nhà nước không thuộc đối tượng được áp dụng tính thâm niên quân đội chuyển ngành.

Ông Vũ Đăng Chước nhập ngũ ngày 10/4/1968, phục viên ngày 5/5/1981. Ngày 21/4/1982 ông Chước chuyển ngành về công tác tại Bệnh viện TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.

Khi nghỉ hưu, ông Chước có làm đơn gửi Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An đề nghị được hưởng chế độ thâm niên trong quân đội. Nhưng theo trả lời của Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An thì trường hợp của ông không được giải quyết vì không có quyết định chuyển ngành riêng.

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Chước đề nghị cơ quan chức năng cho biết, trường hợp của ông có được hưởng chế độ thâm niên trong quân đội không?

Về vấn đề trên, sau khi xem xét, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An trả lời như sau:

Ông Chước là y sỹ, trưởng khoa thuộc Trung tâm y tế TP. Vinh hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1/3/2010 với thời gian tham gia bảo hiểm xã hội là 41 năm 11 tháng trong đó có 13 năm 4 tháng công tác trong quân đội. Sau khi hưởng chế độ hưu trí, ông Vũ Đăng Chước đề nghị được điều chỉnh lại tiền lương hưu theo quy định tại Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19/4/2007 của Chính phủ.

Tại khoản 7 Điều 34 Nghị định số 68/2007/NĐ-CP quy định về tính mức tiền lương bình quân làm cơ sở tính lương hưu là: Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu đã chuyển sang ngạch công chức, viên chức quốc phòng, công an, cơ yếu hoặc chuyển ngành sang làm việc trong biên chế tại các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc chuyển ngành sang doanh nghiệp Nhà nước rồi mới nghỉ hưu.

Trường hợp ông Chước là Thiếu úy, quân nhân chuyên nghiệp thuộc Trung đoàn 270 quân khu 5 đã phục viên về địa phương rồi mới được tuyển dụng vào cơ quan Nhà nước. Do vậy, ông Chước không phải là quân nhân chuyển ngành nên không thuộc đối tượng áp dụng tính thâm niên quân đội chuyển ngành theo quy định nêu trên.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn BHXH tỉnh Nghệ An đã có thông tin trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Ban Bạn đọc