(Chinhphu.vn) - Ông Lê Minh Hờ (Bến Tre) là hộ kinh doanh điện tử, có đăng ký thuế tại Chi cục Thuế khu vực Bến Tre – Châu Thành. Ông Hờ bị đóng cửa hàng do dịch COVID-19 đã nhiều ngày nay nên không có thu nhập. Ông hỏi, ông có được hỗ trợ không?

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 10 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh, có đăng ký thuế và phải dừng hoạt động từ 15 ngày trở lên trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến ngày 31/12/2021 theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 thì thuộc đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ.

Ngày 14/7/2021, UBND TP. Bến Tre ban hành Văn bản số 2565/UBND-VHXH về việc áp dụng thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn TP. Bến Tre, tại Khoản 4 có nêu: “Tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, trừ các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu.

Đối với trường hợp của ông Lê Minh Hờ, đề nghị ông liên hệ với UBND TP. Bến Tre để được xem xét.

Chinhphu.vn

Từ khóa: 68/NQ-CP , hộ kinh doanh , hỗ trợ , COVID-19