(Chinhphu.vn) – Ông ngoại của ông Hoàng Văn Hóa (Quảng Trị) là liệt sĩ. Gia đình bên ngoại của ông Hóa hiện chỉ còn mẹ ông. Mẹ ông Hóa năm nay 78 tuổi, mất sức lao động, có thẻ BHYT cho đối tượng thân nhân liệt sĩ. Ông Hóa hỏi, mẹ của ông có được hưởng tiền trợ cấp hàng tháng đối với thân nhân liệt sĩ không? Nếu được thì thủ tục như thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 14 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và Điểm c, Khoản 6, Điều 20 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ, con liệt sĩ thuộc một trong các trường hợp sau thì được xét hưởng trợ cấp tuất hàng tháng:

- Dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học.

- Trường hợp bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng từ nhỏ, sau khi đủ 18 tuổi nếu suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

- Trường hợp bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng sau khi đủ 18 tuổi nếu suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, không có thu nhập hàng tháng hoặc thu nhập hàng tháng thấp hơn 0,6 lần mức chuẩn.

Trường hợp mẹ của ông nếu thuộc diện nêu trên thì ông lập hồ sơ theo quy định tại Khoản 1, Điều 7 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội gửi UBND cấp xã để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Trợ cấp tuất , thẻ BHYT , con liệt sĩ