(Chinhphu.vn) - Lao động nam đang hưởng lương hưu mà bị chết thì vợ từ đủ 55 tuổi trở lên hoặc vợ dưới 55 tuổi mà bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên mà không có thu nhập hoặc có thu nhập hàng tháng nhưng thấp hơn mức lương cơ sở được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.

Bà của bà Lê Thị Thùy Trang (tỉnh Tiền Giang) đang hưởng trợ cấp người khuyết tật đặc biệt nặng 675.000đ/tháng, mẹ của bà nhận 270.000 đồng/tháng kinh phí chăm sóc bà. Ông của bà là cán bộ hưu trí chết, do đó bà nội của bà được hưởng 650.000 đồng/tháng chế độ tử tuất.

Bà Trang hỏi, bà của bà Trang không làm hồ sơ hưởng chế độ tử tuất để tiếp tục hưởng chế độ người khuyết tật thì có được không? Như vậy có đúng quy định không?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 67 Luật BHXH: Lao động nam đang hưởng lương hưu mà bị chết thì vợ từ đủ 55 tuổi trở lên hoặc vợ dưới 55 tuổi mà bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên mà không có thu nhập hoặc có thu nhập hàng tháng nhưng thấp hơn mức lương cơ sở được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.

Theo nội dung hỏi của bà Lê Thị Thùy Trang thì ông của bà là người đang hưởng lương hưu bị chết. Bà của bà đang được hưởng trợ cấp đối với người khuyết tật đặc biệt nặng là 675.000 đồng/tháng. Trường hợp bà của bà Trang nếu không có nguồn thu nhập nào khác ngoài trợ cấp đối với người khuyết tật, hoặc có nguồn thu nhập khác nhưng khi cộng với mức trợ cấp 675.000 đồng/tháng vẫn thấp hơn mức lương cơ sở thì đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.

Theo quy định tại Điều 112 Luật BHXH: Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày người đang hưởng lương hưu chết thì thân nhân nộp hồ sơ theo quy định tại Điều 111 Luật BHXH cho cơ quan BHXH để được xem xét, giải quyết chế độ tử tuất theo quy định.

Việc nộp hồ sơ để hưởng chế độ tử tuất là quyền và trách nhiệm của thân nhân người đang hưởng lương hưu chết mà pháp luật về BHXH quy định. Do vậy, để được hưởng chế độ tử tuất thì gia đình bà Trang phải hoàn thiện hồ sơ và nộp cho cơ quan BHXH theo quy định nêu trên.

Chinhphu.vn

Từ khóa: tuất , trợ cấp