(Chinhphu.vn) - Ông Trần Thanh Hoàng (Bình Định) hỏi: Giám đốc quản lý dự án có phải là tư vấn giám sát trưởng không? Nếu phải thì được quy định ở văn bản nào?

Sở Xây dựng tỉnh Bình Định trả lời vấn đề này như sau:

Về năng lực của giám đốc quản lý dự án, theo quy định tại Điều 54 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP thì giám đốc quản lý dự án phải có chứng chỉ hành nghề thiết kế hoặc giám sát, tuy nhiên theo quy định hiện hành (Nghị định số 42/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 59/2015/NĐ-CP) thì giám đốc quản lý dự án phải có chứng chỉ quản lý dự án, quy định như sau:

1. Cá nhân đảm nhận chức danh giám đốc quản lý dự án phải có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án phù hợp với loại và quy mô dự án theo quy định tại Điều này.

2. Cá nhân có trình độ chuyên môn thuộc chuyên ngành xây dựng phù hợp với yêu cầu của dự án được cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án khi đáp ứng các điều kiện tương ứng với mỗi hạng dưới đây:

a) Hạng I: Đã làm giám đốc quản lý dự án của 1 dự án nhóm A hoặc 2 dự án nhóm B cùng loại;

b) Hạng II: Đã làm giám đốc quản lý dự án của 1 dự án nhóm B hoặc 2 dự án nhóm C cùng loại;

c) Hạng III: Đã trực tiếp tham gia quản lý dự án của 1 dự án nhóm C cùng loại.

Như vậy, để được bổ nhiệm giám đốc quản lý dự án, cá nhân phải có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án.

Để có chứng chỉ hành nghề, cá nhân phải tham gia kỳ thi sát hạch để được xét cấp chứng chỉ theo quy định. Tùy thuộc vào năng lực kinh nghiệm của từng người sẽ được cơ quan cấp chứng chỉ xét cấp hạng chứng chỉ tương ứng.

(Theo sxd.binhdinh.gov.vn)

Từ khóa: Giám sát , quản lý dự án , tư vấn giám sát