(Chinhphu.vn) - Ông Võ Quốc Hiền (TPHCM) sinh ngày 16/2/1964, đóng BHXH từ ngày 1/2/1994, đủ 15 năm làm công việc khám và điều trị bệnh lao. Ông Hiền hỏi, năm 2020 ông có đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi do làm công việc độc hại không?

Điều kiện hưởng lương hưu đối với người lao động khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Theo Điểm b Khoản 1 Điều 54 của Luật BHXH năm 2014 về điều kiện hưởng lương hưu, đối với người lao động khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên: Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến 55 tuổi và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên.

Đối chiếu quy định nêu trên, trường hợp của ông đến năm 2020 đủ 56 tuổi, nếu ông có trên 20 năm đóng BHXH trở lên, trong đó có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành thì đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Đề nghị ông căn cứ chức danh nghề cụ thể ghi trên sổ BHXH và liên hệ cơ quan BHXH địa phương để xác định ông có đủ 15 năm làm nghề nặng nhọc độc hại hay không và trả lời ông về thời điểm hưởng lương hưu chính xác đối với ông.

Chinhphu.vn

Từ khóa: nghỉ hưu , trước tuổi , độc hại , nặng nhọc