(Chinhphu.vn) – Ông Trần Minh Thuận (TPHCM) muốn dự thi làm giáo viên tiếng Anh trung học cơ sở (THCS), vậy ông sử dụng chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung cấp chuyên nghiệp để thi có được không? Nếu không thì cơ sở giáo dục nào có thể dạy và cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm tiếng Anh THCS?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Mỗi chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm có mục tiêu khác nhau và dành cho các đối tượng khác nhau. Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung cấp chuyên nghiệp cơ sở đào tạo, bồi dưỡng được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ tổ chức bồi dưỡng, cấp cho người tham gia học tập, hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung cấp chuyên nghiệp (Thông tư số 10/2013/TTBGDĐT ngày 28/3/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo), chứng chỉ này không phải là chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên THCS.

Hiện tại, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng Thông tư ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người tốt nghiệp đại học ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên THCS, THPT. Sau khi Thông tư được ban hành, cơ sở giáo dục đủ điều kiện theo quy định sẽ tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ. Khi đó, ông Trần Minh Thuận có thể tham gia khóa bồi dưỡng để có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đúng quy định.

Chinhphu.vn

Từ khóa: giáo viên , trung học cơ sở , nghiệp vụ sư phạm