(Chinhphu.vn) – Bà Thu Trang (Hà Nội) hỏi: Giấy chứng nhận khoá học về đào tạo kiến thức bất động sản của tôi được cấp từ năm 2011 đến nay có còn hiệu lực để nộp hồ sơ sát hạch nữa không? Tôi phải nộp hồ sơ sát hạch ở đâu? Cơ quan nào có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Luật Kinh doanh bất động sản và Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng không quy định về việc phải có Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản thì mới được dự thi sát hạch.

Mặt khác, tại Điều 10 của Thông tư số 11/2015/TT-BXD quy định hồ sơ đăng ký dự thi trong đó có 1 bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học về đào tạo bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản (nếu có).

Vì vậy, Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học được cấp từ năm 2011 có thể nộp kèm theo hồ sơ đăng ký dự thi hoặc không cần nộp.

Khoản 1, Điều 11 Thông tư số 11/2015/TT-BXD quy định, người có nhu cầu cấp chứng chỉ được đăng ký dự thi sát hạch trên phạm vi toàn quốc. Đồng thời, theo Khoản 3, Điều 3 Thông tư này, từ ngày 1/1 hàng năm, Sở Xây dựng các địa phương nhận đơn đăng ký dự thi sát hạch của thí sinh (theo mẫu tại Phụ lục 1 của Thông tư này). Sở Xây dựng căn cứ vào số lượng thí sinh đã đăng ký dự thi và tình hình thực tế của địa phương để tổ chức kỳ thi.

Vì vậy, cá nhân muốn đăng ký dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản có thể nộp đơn đăng ký dự thi tại các Sở Xây dựng trên phạm vi toàn quốc.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Chứng chỉ hành nghề , bất động sản