(Chinhphu.vn) – Tổ chức thực hiện công việc giám sát lắp đặt thiết bị thuộc hệ thống phòng cháy và chữa cháy vào công trình thì phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Bà Nguyễn Thúy Hiền (Hà Nội) hỏi: Đơn vị tư vấn giám sát phần việc thi công và lắp đặt thiết bị phòng cháy, chữa cháy cho công trình dân dụng cấp I có bắt buộc phải áp dụng đồng thời 2 quy định: Có chứng nhận được phép kinh doanh (tư vấn giám sát phòng cháy và chữa cháy) do Bộ Công an cấp và có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng được phép giám sát công trình dân dụng hạng I trở lên hay không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Tổ chức chỉ thực hiện dịch vụ tư vấn giám sát thi công, lắp đặt thiết bị thuộc hệ thống phòng cháy và chữa cháy thì phải đáp ứng các điều kiện về kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

Trường hợp tổ chức thực hiện công việc giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình thì phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Chinhphu.vn

Từ khóa: năng lực xây dựng , tư vấn , giám sát , thi công , lắp đặt