(Chinhphu.vn) -Bà Nguyễn Thị Phương (nguyenphuong.1.11.1981@...), làm việc ở 1 Viện thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường theo hình thức hợp đồng lao động, tham gia BHXH từ tháng 7/2007 đến hết tháng 9/2011.

 

Ảnh minh hoạ

Diễn biến tiền lương của bà Phương trong thời gian này như sau: Tháng 7/2007 đến hết tháng 6/2008: hưởng 85% bậc 1 hệ số  2,34; Tháng 7/2008 đến hết tháng 6/2011: hưởng 100%  bậc 1 hệ số  2,34; Tháng 7/2011 đến hết tháng 9/2011: hưởng lương bậc 2, hệ số  2,67.

Từ tháng 9/2011 đến hết tháng 1/2012, bà Phương làm việc theo hình thức hợp đồng lao động tại Trung tâm Ứng dụng công nghệ và Bồi dưỡng nghiệp vụ khí tượng thủy văn, môi trường (thuộcTrung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia).

Tháng 1/2012, bà Phương trúng tuyển vào viên chức Trung tâm Ứng dụng công nghệ và Bồi dưỡng nghiệp vụ khí tượng thủy văn và môi trường. Quyết định trúng tuyển có hiệu lực kể từ tháng 2/2012.

Từ tháng 2/2012 đến hết tháng 5/2013, bà thực hiện chế độ tập sự, hưởng 85% lương bậc 1 hệ số 2,34 (trong đó có có 4 tháng nghỉ thai sản không được tính vào thời gian tập sự). Từ tháng 6/2013 đến nay: hưởng 100% tiền lương bậc 1 hệ số  2,34

Trong suốt quá trình công tác bà đều làm việc đúng chuyên ngành môi trường được đào tạo. Bà Phương hỏi, việc Trung tâm Ứng dụng công nghệ và Bồi dưỡng nghiệp vụ khí tượng thủy văn, môi trường áp dụng chế độ tập sự và xếp  lương khi tuyển dụng vào viên chức đối với bà Phương như vậy có đúng không?

Luật sư Lê Văn Đài, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời trường hợp của bà Phương như sau:

Trước ngày 1/6/2012, áp dụng khoản 1 Điều 19, Nghị định 116/2003/NĐ-CP, người được tuyển dụng vào làm việc trong các đơn vị sự nghiệp phải thực hiện chế độ thử việc (nay là tập sự), trừ những người đã làm việc ở các cơ quan, đơn vị nhà nước có cùng chuyên môn với ngạch được tuyển dụng vào đơn vị sự nghiệp.

Hiện nay, theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Luật Viên chức; khoản 1 Điều 20 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, hướng dẫn tại Điều 10 Thông tư số 15/2012/TT-BNV, người trúng tuyển viên chức được miễn thực hiện chế độ tập sự khi có đủ các điều kiện sau:

- Đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc trong ngành, lĩnh vực cần tuyển từ đủ 12 tháng trở lên.

- Trong thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc đã làm những công việc chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng.

Nếu sự việc đúng như bà Nguyễn Thị Phương phản ánh, bà đã có thời gian làm việc, đóng BHXH bắt buộc từ tháng 7/2007 đến hết tháng 1/2012 trong ngành, lĩnh vực khoa học môi trường đúng với ngành, lĩnh vực cần tuyển. Trong thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc tại Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường, bà Phương đã làm những công việc chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng tại Trung tâm Ứng dụng công nghệ và Bồi dưỡng nghiệp vụ Khí tượng Thủy văn Môi trường, vì vậy bà Phương thuộc trường hợp được miễn thực hiện chế độ tập sự.

Cùng với đó, tại khoản 3 Điều 10 Thông tư số 15/2012/TT-BNV quy định, thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc của người được tuyển dụng đã làm những công việc chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng tính vào thời gian xét nâng lương lần sau khi bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp.

Áp dụng đúng quy định nêu trên, khi tuyển dụng vào viên chức, bà Phương được xếp lương ngạch viên chức A1, được miễn chế độ tập sự, hưởng 100% lương bậc 1 (hệ số 2,34). Vì bà Phương đã có thời gian làm việc, đóng BHXH  tại Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường trên 36 tháng, nên thời gian đó được tính để xét nâng lương bậc 2 (hệ số 2,67) ngay sau khi bổ nhiệm chức danh viên chức tại Trung tâm Ứng dụng công nghệ và bồi dưỡng nghiệp vụ khí tượng thủy văn, môi trường.

Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình, bà Phương có thể gửi đơn đề nghị Giám đốc Trung tâm Ứng dụng công nghệ và bồi dưỡng nghiệp vụ khí tượng thủy văn môi trường xem xét lại việc áp dụng chế độ tập sự và xếp lương khi tuyển dụng đối với bà theo quy định tại Điều 10 Thông tư 15/2012/TT-BNV.

Luật sư Lê Văn Đài

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Từ khóa: tập sự , viên chức