(Chinhphu.vn) - Ông Phạm Tấn Lợi có 40 tháng làm việc tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam, đã tham gia BHXH. Vừa qua, UBND huyện Đông Giang xét tuyển đặc cách viên chức, ông Lợi không thuộc đối tượng xét tuyển do không đủ thời gian công tác.

Theo Phòng Nội vụ huyện Đông Giang, căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ, người được xét tuyển đặc cách phải có đủ 36 tháng công tác, không kể thời gian tập sự, thử việc. Do đó, tính cả 12 tháng thử việc thì điều kiện xét tuyển đặc cách là phải đủ 48 tháng công tác có tham gia đóng BHXH.

Ông Lợi hỏi, Phòng Nội vụ huyện Đông Giang áp dụng điều kiện xét tuyển đặc cách như vậy có đúng quy định không?

Về vấn đề này, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam trả lời như sau:

Tại điểm a khoản 1 Điều 7 Chương I Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức quy định đối tượng được xem xét tuyển dụng đặc cách là:

"Người có kinh nghiệm công tác theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 14 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP hiện đang công tác trong ngành hoặc lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp cần tuyển; có thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ có yêu cầu về trình độ, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển (không kể thời gian tập sự, thử việc); trong thời gian công tác không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng".

Theo quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 2 Chương I Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 thì người làm việc hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng; người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng phải được tham gia BHXH bắt buộc.

Đối chiếu với quy định tại điểm a khoản 1 Điều 7 Chương I Thông tư số 15/2012/TT-BNV thì những người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động liên tục từ đủ 36 tháng trở lên phải được tham gia BHXH bắt buộc nhằm đảm bảo các chế độ cho người lao động khi ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, hết tuổi lao động hoặc chết...

Ông Phạm Tấn Lợi, tốt nghiệp Đại học Xây dựng, có thời gian công tác có đóng BHXH là 40 tháng. Theo đó, căn cứ vào các quy định trên thì ông Lợi chưa đảm bảo điều kiện để được tuyển dụng đặc cách theo quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, do thời gian tập sự, thử việc của người tốt nghiệp đại học là 12 tháng, cộng với 36 tháng liên tục có đóng BHXH theo quy định nữa là 48 tháng.

Chinhphu.vn

Từ khóa: viên chức , xét tuyển đặc cách , bảo hiểm xã hội , tập sự