(Chinhphu.vn) - Bà Bảo Linh (TPHCM) hỏi: Những người bị suy thận được hưởng BHYT, vậy những người sau ghép thận có được hưởng BHYT nữa không? Nếu được thì phải làm thủ tục gì?

Về vấn đề này, BHXH TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:

Khoản 1, Điều 21 Luật BHYT quy định, người tham gia BHYT được quỹ BHYT chi trả các chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo danh mục thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. 

Như vậy, chi phí điều trị suy thận hoặc sau ghép thận nếu có trong danh mục thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành sẽ được hưởng BHYT theo phạm vi và mức hưởng BHYT theo quy định của Luật.

(Theo bhxhtphcm.gov.vn)

Từ khóa: BHYT , chi trả