(Chinhphu.vn) – Bố của bà Nguyễn Thị Nguyệt (Hà Nội) kê khai đăng ký quyền sử dụng đất theo giấy Chứng minh nhân dân (CMND). Hiện bố của bà đã được cấp đổi sang thẻ Căn cước công dân. Bà Nguyệt hỏi, bố của bà phải làm gì để chứng minh là chủ sử dụng đất khi thực hiện các giao dịch liên quan?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội trả lời câu hỏi của bà Nguyệt như sau:

Do việc đổi giấy CMND (9 chữ số) sang thẻ Căn cước công dân và CMND (12 chữ số) làm cho thông tin về số CMND của người sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất đã ghi trên Đơn đăng ký cấp giấy Chứng nhận và giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất không phù hợp với số Căn cước công dân hoặc số giấy CMND (12 chữ số) mà người sử dụng đất đang sử dụng.

Để thực hiện các giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất, người sử dụng đất cần chứng minh số giấy CMND (9 chữ số) của họ đã ghi trên Đơn đăng ký cấp giấy Chứng nhận hoặc giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đã cấp, nay đã được đổi thành thẻ Căn cước công dân hoặc giấy CMND có 12 chữ số theo một trong các hình thức sau:

- Xuất trình bản gốc cả hai giấy CMND cũ và giấy CMND mới khi thực hiện giao dịch (trong trường hợp người đó còn giữ giấy CMND cũ đã bị cắt góc khi đổi giấy CMND mới);

- Khi thực hiện giao dịch, xuất trình giấy xác nhận của cơ quan công an, nội dung xác nhận: Họ và tên người trên giấy CMND cũ có 9 chữ số nay đã đổi Căn cước công dân hoặc giấy CMND mới có 12 chữ số.

- Xuất trình Sổ hộ khẩu gia đình, có thể hiện thông tin của cả hai số CMND (cũ và mới) khi thực hiện giao dịch.

- Khi có nhu cầu xác nhận thay đổi số CMND hoặc kết hợp thực hiện các thủ tục đăng ký biến động thì đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai hoặc chi nhánh của Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện việc xác nhận thay đổi số CMND trên giấy Chứng nhận và hồ sơ địa chính.

          Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Từ khóa: Số CMND , thẻ Căn cước công dân , quyền sử dụng đất , sổ đỏ