(Chinhphu.vn) – Mẹ đẻ của ông Nguyễn Thế Vinh (Bình Dương) sinh năm 1952, là cán bộ hưu trí, sử dụng BHYT mã HT, đồng chi trả 5%. Năm 2000, được tặng Huy chương kháng chiến hạng Nhì. Ông Vinh hỏi, mẹ của ông có được miễn 100% chi phí BHYT không? Nếu được thì cần những thủ tục gì và đến cơ quan nào?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương trả lời như sau:

Tại Điểm a, Khoản 2, Công văn số 4496/BHXH-CSYT ngày 17/12/2014 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn một số nội dung theo quy định của Luật BHYT sửa đổi, bổ sung: Người có thẻ BHYT mang mã quyền lợi số 3 hoặc 4 được chuyển đổi lên mã quyền lợi số 2 trong các trường hợp sau:

Có một trong các loại giấy tờ xác nhận là người có công với cách mạng: Bản sao Huân chương Kháng chiến, Huy chương Kháng chiến, Huân chương Chiến thắng, Huy chương Chiến thắng, Chứng nhận về khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến và thời gian hoạt động kháng chiến của cơ quan Thi đua - Khen thưởng cấp huyện, Giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh hoặc giấy xác nhận của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (nơi đang hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc đã giải quyết trợ cấp một lần) theo Công văn số 467/NCC ngày 17/6/2010 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

Căn cứ quy định nêu trên, đề nghị ông Nguyễn Thế Vinh liên hệ với cơ quan BHXH, nơi cấp thẻ BHYT (riêng ở Bình Dương thì liên hệ với BHXH tỉnh Bình Dương, nơi cấp thẻ BHYT cho cán bộ hưu trí) để được đổi mã quyền lợi 2, hưởng 100% chi phí trong phạm vi quyền lợi khi khám chữa bệnh theo chế độ BHYT.

Thủ tục gồm:

- Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS) - cơ quan BHXH cung cấp.

- Thẻ BHYT (bản chính).

- Hồ sơ kèm theo để chứng minh (bản sao có chứng thực hoặc bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu): Giấy tờ chứng minh đã được khen tặng (ở đây là Huy chương Kháng chiến hạng Nhì).

Chinhphu.vn