(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Tiến Dũng (TP. Đà Nẵng) là con liệt sỹ, nghỉ hưu từ tháng 12/2019. Ông Dũng hỏi, ông có được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện C Đà Nẵng không?


Nếu không thuộc đối tượng theo quy định thì nên đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện tuyến quận, huyện gần nơi cư trú
Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội TP. Đà Nẵng trả lời như sau:

Tại Điểm a Khoản 2 Điều 9 Thông tư 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế quy định về đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu tuyến tỉnh, tuyến trung ương: Đối tượng thuộc diện được quản lý, bảo vệ sức khoẻ theo Hướng dẫn số 52 HD/BTCTW ngày 2/12/2005 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng về việc điều chỉnh bổ sung đối tượng khám, chữa bệnh tại một số cơ sở y tế của Trung ương được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện Hữu Nghị, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Thống Nhất trực thuộc Bộ Y tế”.

Trường hợp của ông không thuộc đối tượng nêu trên, ông nên đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện tuyến quận, huyện gần nơi cư trú.

Chinhphu.vn

Từ khóa: BHYT , khám chữa bệnh ban đầu