(Chinhphu.vn) - Ông Lê Đức Khải (khaileduc@...) được bổ nhiệm làm Chánh Thanh tra Cục Thống kê vào tháng 6/2009 và được bổ nhiệm vào ngạch Thanh tra viên vào tháng 9/2009. Vậy, ông Khải có thể đề nghị cơ quan để hưởng chế độ phụ cấp thâm niên nghề Thanh tra không?

Ảnh minh họa
Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng, Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời câu hỏi của ông Khải như sau:

Chế độ phụ cấp thâm niên nghề quy định tại Thông tư 04/2009/TTLT-BNV-BTC ngày 24/12/2009 áp dụng đối với cán bộ, công chức trong biên chế xếp lương theo các ngạch hoặc các chức danh chuyên ngành tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự và kiểm lâm, trong đó có đối tượng được quy định tại khoản 4, Điều 1 Thông tư này là Tổng Thanh tra và Phó Tổng Thanh tra, Chánh Thanh tra và Phó Chánh Thanh tra các cơ quan Thanh tra nhà nước, Thanh tra viên (Thanh tra viên cao cấp, Thanh tra viên chính, Thanh tra viên).

Về mức phụ cấp, thời gian làm việc tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề được quy định tại Điều 2, Điều 3 Thông tư 04/2009/TTLT-BNV-BTC như sau:

Mức phụ cấp

Cán bộ, công chức quy định tại Điều 1 Thông tư này có thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư này đủ 5 năm (60 tháng) thì được hưởng phụ cấp thâm niên nghề bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ năm thứ sáu trở đi mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%.

Mức tiền phụ cấp thâm niên nghề hàng tháng được tính theo công thức sau:

Mức tiền phụ cấp thâm niên nghề

=

Hệ số lương chức vụ hoặc hệ số lương chuyên môn, nghiệp vụ cộng với hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo và % (quy theo hệ số) phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hiện hưởng

x

Mức lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định từng thời kỳ

x

Mức % phụ cấp thâm niên nghề được hưởng

Thời gian làm việc tính hưởng phụ cấp

Thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề được xác định bằng tổng thời gian sau:

- Thời gian làm việc được xếp lương theo một trong các ngạch hoặc chức danh của các chuyên ngành hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm, kiểm tra Đảng (nếu có thời gian gián đoạn mà thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề chưa hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn).

- Thời gian làm việc được hưởng phụ cấp thâm niên nghề trong quân đội, công an và cơ yếu (nếu có).

- Thời gian đi nghĩa vụ quân sự theo luật định của các đối tượng quy định tại Điều 1 Thông tư này mà trước khi đi nghĩa vụ quân sự đang được hưởng phụ cấp thâm niên nghề.

Trường hợp ông Lê Đức Khải, căn cứ khoản 4 Điều 1 Thông tư số 04/2009/TTLT-BNV-BTC thì ông Khải thuộc đối tượng áp dụng chế độ phụ cấp thâm niên nghề.

Tuy nhiên, cho đến thời điểm này (tháng 9/2013) ông Khải chưa đủ điều kiện về thời gian, chưa đủ 5 năm (60 tháng) giữ chức danh Chánh Thanh tra và ngạch Thanh tra viên cho nên ông chưa được hưởng phụ cấp thâm niên nghề. Ông Khải sẽ được hưởng phụ cấp thâm niên nghề khi ông có đủ 5 năm (60 tháng) giữ chức danh Chánh Thanh tra và ngạch Thanh tra viên.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.