(Chinhphu.vn) - Bà Phạm Thảo đóng BHXH tại 1 Văn phòng công chứng ở tỉnh Quảng Ninh, khi nghỉ việc bà nhận được tin nhắn thông báo Văn phòng công chứng này đã ngừng đóng BHXH cho bà từ tháng 1/2020. Bà Thảo yêu cầu lấy lại sổ BHXH thì đơn vị không trả. Bà Thảo hỏi, bà phải làm thế nào để lấy lại được sổ BHXH của mình?

Về vấn đề này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh trả lời như sau:

Theo khoản 3 Điều 47 Bộ luật Lao động 2012: Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ BHXH và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

Theo khoản 5 Điều 21 Luật BHXH năm 2014: Trách nhiệm của người sử dụng lao động, phối hợp với cơ quan BHXH trả sổ BHXH cho người lao động, xác nhận thời gian đóng BHXH khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật.

Như vậy, để làm rõ nội dung bà hỏi, đề nghị bà liên hệ với Văn phòng công chứng và cơ quan BHXH tỉnh để được xem xét, giải quyết.

Chinhphu.vn

Từ khóa: sổ BHXH , xác nhận