(Chinhphu.vn) - Cá nhân được Sở Xây dựng địa phương khác cấp chứng chỉ hành nghề nhưng nay công tác tại tổ chức có địa chỉ trụ sở chính tại địa phương nào thì thẩm quyền cấp lại, chuyển đổi chứng chỉ đối với cá nhân này do Sở Xây dựng địa phương đó thực hiện.

Theo phản ánh của bà Đào Thị Thanh Huyền (Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận), hiện cơ quan của bà có nhận một số đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề giám sát đã hết hạn (Chứng chỉ do Sở Xây dựng tỉnh khác cấp trước đây).

Trong đợt tập huấn vào tháng 6/2017, Bộ Xây dựng cho biết, chứng chỉ cũ do tỉnh nào cấp thì đề nghị về tỉnh đó cấp lại, tuy nhiên, Thông tư số 17/2016/TT-BXD không đề cập đến nội dung này, do vậy Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận chưa có cơ sở chính thức để trả lời đối với các trường hợp này.

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, bà Huyền đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, có ý kiến chính thức về vấn đề nêu trên.

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề được quy định tại Khoản 4, Điều 44 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, Điều 5 và Khoản 5, Điều 17 Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng. Theo đó, Sở Xây dựng địa phương cấp chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III đối với cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trong tổ chức có địa chỉ trụ sở chính tại địa phương; cá nhân hoạt động xây dựng độc lập có hộ khẩu thường trú hoặc đăng ký cư trú tại địa phương.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp cá nhân được Sở Xây dựng địa phương khác cấp chứng chỉ hành nghề nhưng nay công tác tại tổ chức có địa chỉ trụ sở chính tại địa phương nào thì thẩm quyền cấp lại, chuyển đổi chứng chỉ đối với cá nhân này do Sở Xây dựng địa phương đó thực hiện.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Chứng chỉ hành nghề , hoạt động xây dựng