(Chinhphu.vn) - Trường hợp gói thầu là cải tạo, sửa chữa thuộc dự toán chi thường xuyên hàng năm của cơ quan có giá không quá 100 triệu đồng thì thuộc trường hợp chỉ định thầu theo quy định.

Cơ quan của ông Trần Xuân Tài (Quảng Bình) là cơ quan Trung ương đóng tại địa phương. Hiện nay, cơ quan đang thực hiện các công trình cải tạo, sửa chữa bằng nguồn kinh phí sửa chữa theo định mức phí nhập, xuất hàng hóa dự trữ quốc gia.

Ông Tài muốn hỏi, các gói thầu xây lắp có giá trị dưới 1 tỷ đồng có thể áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại Khoản 2, Điều 56 Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 được không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, gói thầu xây lắp có giá không quá 1 tỷ đồng đối với thuộc dự án đầu tư phát triển; gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên có giá không quá 100 triệu đồng thuộc trường hợp chỉ định thầu và được chỉ định thầu rút gọn theo Khoản 2 Điều 56 của Nghị định này.

Đối với trường hợp của ông Tài, nếu gói thầu là cải tạo, sửa chữa thuộc dự toán chi thường xuyên hàng năm của cơ quan có giá không quá 100 triệu đồng thì thuộc trường hợp chỉ định thầu theo quy định nêu trên.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Chỉ định thầu , 63/2014/NĐ-CP