(Chinhphu.vn) – Bà Trần Kiều Loan (TP Hải Phòng) bắt đầu nghỉ thai sản ngày 10/11/2014, thời điểm ký lại hợp đồng lao động của bà vào ngày 4/2/2015 nhưng bà không ký hợp đồng nữa vì lý do gia đình và có Quyết định nghỉ việc ngày 2/2/2015.

Nay bà Loan muốn có sổ BHXH để làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng Công ty trả lời bà, phải hết thời gian nghỉ thai sản (tức sau ngày 10/6/2015) Công ty mới làm thủ tục chốt sổ BHXH cho bà được. Bà Loan hỏi, Công ty trả lời như vậy có đúng không? Bà Loan được chốt sổ BHXH từ thời gian nào?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời bà Kiều Loan như sau:

Trường hợp bà Loan hỏi, theo quy định của pháp luật bà được chốt sổ BHXH kể từ khi đơn vị sử dụng lao động có quyết định chấm dứt hợp đồng lao động.

Việc Công ty trả lời bà là không đúng quy định. Thời gian bà được chốt sổ BHXH từ ngày 2/2/2015 theo quy định tại Điều 14 Nghị định 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Luật Bảo hiểm xã hội , chốt sổ BHXH , BHXH , nghỉ việc , bảo hiểm thất nghiệp , hợp đồng lao động