(Chinhphu.vn) – Người được cử đi học tập, thực tập, công tác trong và ngoài nước nhưng vẫn hưởng tiền lương trong nước vẫn thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Ông Nguyễn Văn Ngọc (tỉnh Hà Tĩnh) đang làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập, ông muốn đi du học nước ngoài trong vòng 3 năm nhưng vẫn đóng BHXH tại đơn vị đang công tác. Ông Ngọc hỏi, thủ tục đóng BHXH như thế nào?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 89 Luật BHXH năm 2014, Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc thì người được cử đi học tập, thực tập, công tác trong và ngoài nước nhưng vẫn hưởng tiền lương trong nước vẫn thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Hàng tháng, người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng và trích từ tiền lương của người lao động theo mức quy định để đóng cùng một lúc vào Quỹ BHXH.

Đối chiếu với quy định nêu trên, trường hợp ông Ngọc đang công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập mà được cử đi học tập ở nước ngoài trong vòng 3 năm nhưng vẫn hưởng tiền lương trong nước thì đơn vị có trách nhiệm đóng và trích từ tiền lương của ông để đóng BHXH theo đúng quy định.

Chinhphu.vn

Từ khóa: BHXH , Luật BHXH , đóng BHXH , bắt buộc