(Chinhphu.vn) - Ông Phùng Xuân Hồng (tỉnh Vĩnh Phúc) sinh ngày 1/5/1966, được chốt sổ BHXH với thời gian đóng 25 năm 7 tháng, là lao động làm việc trong điều kiện bình thường. Ông Hồng hỏi, ông đã đủ tuổi đi giám định sức khỏe để nghỉ hưu sớm chưa? Trường hợp ông mất sức lao động 61% thì có được nghỉ hưu sớm không?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Trường hợp của ông Phùng Xuân Hồng hiện đang bảo lưu thời gian đóng BHXH nên được đi giám định mức suy giảm khả năng lao động.

Theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 thì người lao động khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn nếu thuộc 1 trong các trường hợp sau đây:

- Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80% và bảo đảm điều kiện về tuổi đời theo bảng dưới đây:

Năm nghỉ hưởng lương hưu

Điều kiện về tuổi đời đối với nam

Điều kiện về tuổi đời đối với nữ

2016

Đủ 51 tuổi

Đủ 46 tuổi

2017

Đủ 52 tuổi

Đủ 47 tuổi

2018

Đủ 53 tuổi

Đủ 48 tuổi

2019

Đủ 54 tuổi

Đủ 49 tuổi

Từ 2020 trở đi

Đủ 55 tuổi

Đủ 50 tuổi

- Bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi.

Do ông cung cấp chưa đủ thông tin, tỷ lệ suy giảm khả năng lao động thực sự là bao nhiêu, do đó đề nghị ông đối chiếu với quy định nêu trên để biết mình có đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi hay không.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Nghỉ hưu , đóng BHXH , mất sức lao động , giám định