(Chinhphu.vn) – Theo phản ánh của bà Quỳnh Nga (Hà Nội), Công ty của bà Nga có 1 trường hợp người lao động đã tham gia BHXH ở tỉnh khác và nay có nguyện vọng nghỉ việc. Công ty làm thủ tục chốt sổ BHXH cho người lao động nhưng cơ quan BHXH không chấp nhận, lý do là ngày sinh của người lao động không tồn tại (ngày 31/6).

Khi kiểm tra lại hồ sơ gốc thì các giấy tờ của người lao động đều ghi ngày sinh là 31/6. Hiện tại người lao động không còn làm việc ở Công ty nữa và Công ty không thể liên lạc với người lao động. Vậy, trường hợp này Công ty phải làm thế nào để có thể chốt được sổ BHXH?

BHXH Việt Nam trả lời bà Nga như sau:

Trường hợp bà Nga hỏi nếu người lao động có ngày tháng sinh ghi không đúng theo lịch hiện hành thì người lao động phải đến cơ quan tư pháp để đăng ký lại giấy khai sinh theo quy định tại Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 21/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.
 
Khi có hồ sơ cá nhân đầy đủ theo quy định của pháp luật thì liên hệ với cơ quan BHXH nơi người lao động đang tham gia BHXH cùng sổ BHXH để được điều chỉnh lại ngày tháng sinh trên sổ BHXH và chốt sổ.

Chinhphu.vn

Từ khóa: BHXH , sổ BHXH , điều chỉnh , người lao động , chốt sổ