(Chinhphu.vn) - Công ty cổ phần Xây dựng Kiến trúc AA (TP. Hồ Chí Minh) có 10 nhân viên làm việc theo hình thức hợp đồng không xác định thời hạn, có đóng BHXH. Những nhân viên này đã hết tuổi lao động và đều có thời gian tham gia BHXH khoảng trên, dưới 15 năm.

Công ty cổ phần Xây dựng Kiến trúc AA đề nghị giải đáp, nếu những lao động này tiếp tục làm việc thì Công ty vẫn giữ hợp đồng lao động không xác định thời hạn hay phải ký lại theo hình thức hợp đồng lao động thời vụ? Công ty có thể tiếp tục đóng BHXH, BHYT, BHTN cho đến khi người lao động đủ 20 năm tham gia BHXH để hưởng chế độ hưu trí được không?

Trường hợp người lao động không muốn tiếp tục làm việc tại Công ty thì có được đóng BHXH tự nguyện tại địa phương cho đến khi đủ 20 năm không?

Về vấn đề này, BHXH TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:

Trường hợp người lao động tiếp tục làm việc tại Công ty thì có thể đóng BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc cho đến khi đủ 20 năm để hưởng chế độ hưu trí theo quy định.

Căn cứ Mục e, Khoản 1, Điều 9 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP quy định đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu. Theo đó, người lao động thôi việc thì thực hiện theo quy định nêu trên.

Chinhphu.vn


 

Từ khóa: BHXH , đóng BHXH tự nguyện , hợp đồng lao động , nghỉ hưu