(Chinhphu.vn) – Ông Cấn Hữu Thân (TP. Hà Nội) đang hưởng chế độ BHYT đối với đối tượng hưu trí, nay muốn chuyển sang hưởng chế độ BHYT với đối tượng cựu chiến binh thì có được không? Nếu được thì thủ tục như thế nào?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời ông Thân như sau:

Căn cứ Khoản 15 Điều 1 Luật số 46/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT ngày 13/6/2014, trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT thì được hưởng quyền lợi BHYT theo đối tượng có quyền lợi cao nhất.

Trường hợp của ông Thân tham gia và cấp thẻ BHYT theo đối tượng hưởng lương hưu, nếu có hồ sơ, giấy tờ hợp pháp chứng minh thuộc đối tượng cựu chiến binh tham gia kháng chiến từ 30/4/1975 trở về trước (theo Khoản 7, Điều 2 Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số Điều Pháp lệnh Cựu chiến binh) thì thẻ BHYT sẽ được điều chỉnh quyền lợi BHYT theo đối tượng cựu chiến binh.

Trong thời gian tới, BHXH Việt Nam sẽ thống nhất với Hội Cựu chiến binh Việt Nam để hướng dẫn cụ thể về hồ sơ, thủ tục chuyển đổi quyền lợi BHYT theo đối tượng cựu chiến binh. Đồng thời, có chỉ đạo đối với BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện và thông báo cho người tham gia BHYT được biết.

 Chinhphu.vn