(Chinhphu.vn) – Gửi ý kiến đến kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII, cử tri tỉnh Bắc Kạn đề nghị sửa đổi Khoản 3, Điều 67 Luật BHXH năm 2014 theo hướng thân nhân của người lao động tham gia BHXH bị chết sẽ được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng dù người đó có thu nhập hằng tháng không thấp hơn mức lương cơ sở.

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời cử tri tỉnh Bắc Kạn như sau:

Chế độ tử tuất là chế độ BHXH đối với thân nhân của người lao động tham gia BHXH bị chết. Chế độ này nhằm trợ giúp một phần tiền tang lễ và trợ giúp cho thân nhân của người lao động khi mất đi người trụ cột trong gia đình. Chế độ tử tuất được thiết kế gồm có trợ cấp tuất hằng tháng hoặc trợ cấp tuất một lần.

Thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng phải là những người mà người lao động khi còn sống phải có trách nhiệm trực tiếp nuôi dưỡng, đó là những người đã hết tuổi lao động nhưng không có nguồn thu nhập hoặc thu nhập rất thấp (thấp hơn mức lương cơ sở); những người không còn khả năng lao động (bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên) và những người chưa đến tuổi lao động (con chưa đủ 18 tuổi). Đây là những người không còn khả năng hoặc chưa thể làm việc để có nguồn thu nhập nên khi mất đi người thân thì rất cần được sự hỗ trợ từ quỹ BHXH để góp phần bảo đảm cuộc sống.

Việc quy định thân nhân hưởng trợ cấp tuất hằng tháng phải là người không có nguồn thu nhập hoặc thu nhập thấp hơn mức lương cơ sở cũng phù hợpvới Công ước 102 về các chế độ BHXH của Tổ chức Lao động quốc tế và đã được quy định ở nước ta kể từ khi có chế độ BHXH cho đến nay.

Còn đối với các trường hợp không đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất hằng tháng hoặc đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất hằng tháng nhưng thân nhân lựa chọn hưởng trợ cấp tuất một lần thì vẫn được giải quyết hưởng trợ cấp tuất một lần và không phụ thuộc vào thu nhập của thân nhân người lao động.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Trợ cấp tuất