(Chinhphu.vn) – Ông Hồ Văn Phong có người chú đóng BHXH bắt buộc được 4,5 năm. Hiện tại chú của ông đang ở nước ngoài, không thể về nước làm hồ sơ nhận BHXH 1 lần và đã ủy quyền cho ông Phong. Vậy, ông Phong có thể thay chú làm hồ sơ, thủ tục hưởng BHXH 1 lần được không?

BHXH Việt Nam trả lời ông Hồ Văn Phong như sau:

Căn cứ quy định tại Điểm 24, Mục III, Phần A Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 9/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa các thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam, về hồ sơ giải quyết trợ cấp BHXH một lần đối với người lao động đóng BHXH bắt buộc, đã nghỉ việc bảo lưu thời gian đóng BHXH đi nước ngoài định cư gồm có: Sổ BHXH, Giấy xác nhận lưu trú dài hạn do cơ quan có thẩm quyền nước sở tại cấp đối với người ra nước ngoài để định cư và Giấy ủy quyền (bản chính) theo quy định đối với người không có điều kiện về nước để làm thủ tục hưởng trợ cấp.

Với trường hợp của ông Phong, nếu đã được chú ủy quyền thì ông được thay chú làm hồ sơ và nộp cho BHXH huyện nơi ông cư trú xem xét.

Chinhphu.vn