(Chinhphu.vn) - Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty CP Đối Tác Mặt Trời Toàn Cầu A.I - Chi nhánh TPHCM phản ánh bất cập trong quy định về thời hạn khai nộp lệ phí môn bài tại Nghị định số 139/2016/NĐ-CP và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét điều chỉnh.

Theo phản ánh của Công ty, căn cứ Điểm a, Khoản 1, Điều 5 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 4/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài, thì doanh nghiệp cần "Khai lệ phí môn bài một lần khi người nộp lệ phí mới ra hoạt động kinh doanh, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh".

Đồng thời, tại Khoản 4, Điều 5 Nghị định nêu trên quy định: "... Trường hợp người nộp lệ phí mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí".

Như vậy, nếu doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp vào ngày 30/7 và hồ sơ doanh đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp không ghi ngày bắt đầu hoạt động (đồng nghĩa ngày bắt đầu hoạt động là ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) thì theo quy định trên, ngày 31/7 là ngày cuối cùng để doanh nghiệp khai lệ phí cũng như nộp lệ phí môn bài. Công ty cho rằng quy định như trên dễ khiến cho doanh nghiệp vi phạm, bị xử lý vi phạm hành chính do chậm kê khai và chậm nộp lệ phí môn bài.

Do đó, Công ty đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi thời hạn kê khai, nộp lệ phí môn bài quy định tại Nghị định số 139/2016/NĐ-CP theo hướng cho thời hạn dài hơn để doanh nghiệp có đủ thời gian chuẩn bị và thực hiện đúng quy định.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Về kiến nghị xem xét, sửa đổi thời hạn kê khai và nộp lệ phí môn bài, Bộ Tài chính ghi nhận ý kiến đóng góp của Công ty và nghiên cứu để báo cáo Chính phủ khi tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện thu lệ phí môn bài.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Lệ phí môn bài