(Chinhphu) – Qua Cổng TTĐT Chính phủ, bà Nguyễn Phong Lan (Hà Nội) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn xử lý tình huống nhà thầu ghi sai thời gian hiệu lực trong hồ sơ dự thầu.

Hồ sơ mời thầu có quy định hiệu lực của hồ sơ dự thầu là 180 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu. Thời điểm đóng thầu là 9 giờ ngày 3/11/2016, ngày phát hành hồ sơ thầu là 23/9/2016.

Trong đơn dự thầu thuộc hồ sơ đề xuất kỹ thuật của một nhà thầu lại ghi, thời hạn hiệu lực là 180 ngày kể từ ngày 3/1/2016, ngày ký đơn dự thầu là 3/11/2016.

Bà Lan hỏi, trường hợp này, sai sót trong thời gian hiệu lực của hồ sơ dự thầu có bị coi là sai sót nghiêm trọng và hồ sơ dự thầu có bị loại ngay không? Bên mời thầu có thể có văn bản yêu cầu bên dự thầu làm rõ thời hạn hiệu lực này không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Điểm b, Khoản 2, Điều 28 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định một trong những nội dung đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu là có đơn dự thầu thuộc hồ sơ đề xuất về kỹ thuật được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có) theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu; trong đơn dự thầu, nhà thầu phải nêu rõ tiến độ thực hiện gói thầu phù hợp với đề xuất về kỹ thuật.

Đối với nhà thầu liên danh, đơn dự thầu phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) hoặc thành viên đứng đầu liên danh thay mặt liên danh ký đơn dự thầu theo phân công trách nhiệm trong văn bản thỏa thuận liên danh.

Đối với trường hợp nêu trong câu hỏi của bà Lan, việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải tuân thủ theo quy định nêu trên.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Hồ sơ dự thầu , nhà thầu , mời thầu