(Chinhphu.vn) - Ông Hà Văn Thuật (hathuat557@...) sinh năm 1962, là cán bộ chuyên trách cấp xã, đề nghị hướng dẫn về việc hưởng chế độ theo Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu với công chức.

Ảnh minh họa
Ông Thuật có quá trình công tác, tham gia đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) như sau:

- Từ năm 1984 – 1987 là chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam.

- Từ năm 1996 – 2006 là cán bộ giao thông, thủy lợi, tiểu thủ công nghiệp xã; cán bộ địa chính xây dựng xã.

- Từ năm 2007 – 2012 ông được cấp trên điều động sang ứng cử chức danh Chủ tịch Hội Nông dân xã, kết quả bầu cử ông đã trúng cử. Nhiệm kỳ năm 2007- 2012 là khóa đầu tiên ông đảm nhiệm, qua các năm đều được cấp trên xếp loại tốt.

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, vì lý do sức khỏe, ông không ứng cử vào khóa mới và có đơn xin đề nghị được bố trí công việc khác phù hợp, tuy nhiên không được chấp thuận và ông Thuật đã có đơn xin nghỉ việc. Sau 2 tháng, ông nhận được quyết định của UBND huyện cho ông nghỉ việc, chấm dứt hợp đồng từ ngày 1/10/2012.

Ông Thuật hỏi, ông có được hưởng chế độ thôi việc theo nguyện vọng tại Nghị định số 46/2010/NĐ-CP không? Trường hợp của ông, UBND huyện chấm dứt hợp đồng lao động có đúng quy định không?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời vấn đề ông Thuật hỏi như sau:

Chế độ thôi việc  trong đó có trường hợp thôi việc theo nguyện vọng quy định tại Điều 29, Nghị định số 112/2011/NĐ-CP được áp dụng đối với công chức xã. Thủ tục giải quyết thôi việc, trợ cấp thôi việc, thời gian làm việc được tính trợ cấp thôi việc đối với công chức cấp xã được áp dụng theo quy định tại các Điều 4, 5 và 6 Nghị định số 46/2010/NĐ-CP.

Trước khi thôi việc, ông Hà Văn Thuật giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam là cán bộ chuyên trách xã theo quy định tại điểm g, khoản 1, Điều 3 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP, do không phải là công chức xã, nên ông không thuộc đối tượng áp dụng chế độ thôi việc quy định tại Điều 29, Nghị định số 112/2011/NĐ-CP và các Điều 4, 5 và 6 Nghị định số 46/2010/NĐ-CP.

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ của Hội Nông dân, vì lý do sức khỏe ông Thuật không ứng cử vào khóa mới và có đơn đề nghị được bố trí công việc khác phù hợp, tuy nhiên ông được Phòng Nội vụ trả lời là không bố trí được công việc. Ông Thuật đã có đơn xin nghỉ việc, nên UBND huyện đã ra Quyết định cho ông nghỉ việc là có cơ sở.

Cán bộ chuyên trách cấp xã (bao gồm: Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam) trong thời gian đảm nhiệm chức vụ là đối tượng hưởng lương theo quy định tại điểm a, điểm b, khoản 1, Điều 5 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP, là đối tượng tham gia BHXH, BHYT bắt buộc. Do vậy khi nghỉ việc, cán bộ chuyên trách cấp xã được hưởng chế độ BHXH theo quy định của Luật BHXH.

Khi nghỉ việc ông Thuật ở tuổi 50 và chưa có đủ 20 năm tham gia, đóng BHXH bắt buộc nên ông chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng. Ông đã không thực hiện việc bảo lưu thời gian đóng BHXH (theo Điều 57 Luật BHXH) để khi có điều kiện tiếp tục tham gia đóng BHXH bắt buộc, cũng không làm thủ tục để tham gia BHXH theo hình thức tự nguyện (theo quy định tại Nghị định số 190/2007/NĐ-CP), mà yêu cầu hưởng chế độ BHXH một lần (theo quy định tại Điều 55 và 56 Luật BHXH). Do đó BHXH chi trả chế độ BHXH một lần cho ông là đúng quy định.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng, Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.