(Chinhphu.vn) - Bố ông Lường Thanh Tuyển (thanhtuyenthuong@...) công tác tại Trạm thú y huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Tháng 6/2013 bố ông nghỉ hưu, trước khi nghỉ hưu bố ông được nâng 1 bậc lương ở ngạch chuyên viên chính, hệ số 6,04.

Qua tìm hiểu, ông Tuyển thấy ở ngạch chuyên viên chính có hệ số lương 6,10. Ông Tuyển hỏi, có mức lương hệ số 6,04 không, nếu không thì bố ông phải làm gì  để được  điều chỉnh lại hệ số 6,10?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội giải đáp thắc của ông Tuyển như sau:

Theo thông tin ông Lường Thanh Tuyển cung cấp, trước khi nghỉ hưu bố ông Tuyển được nâng 1 bậc lương, hưởng hệ số 6,04. Đây là hệ số lương của bậc 7 trong thang lương 8 bậc, ngạch viên chức loại A2 nhóm 2 (A2.2), Bảng lương chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong đơn vị sự nghiệp của Nhà nước (Bảng 3), ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.

Theo quy định tại Nghị định này, một trong những đối tượng áp dụng xếp lương ngạch viên chức A2 nhóm 2 (A2.2) Bảng 3 là viên chức giữ chức danh: Chẩn đoán viên chính bệnh động vật hoặc Giám định viên chính thuốc bảo vệ thực vật – thú y.

Nếu bố ông Tuyển giữ 1 trong 2 chức danh nêu trên tại Trạm Thú y huyện, thì thuộc đối tượng xếp lương ngạch viên chức A2 nhóm 2 (A.2) Bảng 3, khi được nâng lương lên bậc 7, hưởng hệ số lương 6,04 là đúng quy định.

Hệ số 6,10 mà ông Tuyển nêu, là hệ số lương bậc 6 trong thang lương 8 bậc, ngạch viên chức loại A2 nhóm 1 (A2.1) Bảng 3, viên chức ngành thú y không phải là đối tượng xếp lương ở nhóm ngạch này.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Từ khóa: hệ số lương , ngạch chuyên viên chính