(Chinhphu.vn) - Ông Phan Hoàng Phúc (phuoctruong2009@...) hỏi: Mẹ tôi là vợ liệt sĩ và là thương binh loại 2/4, tỷ lệ thương tật 61%, đã được xây dựng nhà tình nghĩa. Nay mẹ tôi muốn chuyển mục đích sử dụng đất (trong hạn mức) thì có được giảm hay miễn tiền sử dụng đất không? Nếu được thì liên hệ cơ quan nào và hồ sơ gồm những gì?

Luật sư Lê Văn Đài, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời ông Phan Hoàng Phúc như sau:

Thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất

Theo khoản 2 Điều 6 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP đã được sửa đổi theo khoản 2 Điều 5 Nghị định số 17/2006/NĐ-CP quy định việc thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân như sau:

- Chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở sang làm đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp.

- Chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp.

- Chuyển mục đích sử dụng đất có nguồn gốc từ nhận chuyển nhượng của người sử dụng đất hợp pháp sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất như sau:

Đất nhận chuyển nhượng có nguồn gốc là đất nông nghiệp thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp.

Đất nhận chuyển nhượng có nguồn gốc là đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở) thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất phi nông nghiệp.

Trường hợp giảm tiền sử dụng đất

Theo khoản 4 Điều 13 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP được  hướng dẫn tại điểm 2 Mục III, Phần C Thông tư số 117/2004/BTC về giảm tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở đối với các trường hợp được giao đất, được chuyển mục đích sử dụng đất, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất là thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh bị mất sức lao động từ 61% đến 80% được giảm 90% tiền sử dụng đất phải nộp.

Theo khoản 1, khoản 5 Điều 11 Nghị định 198/2004/NĐ-CP, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được giảm tiền sử dụng đất chỉ được giảm một lần trong trường hợp được phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất khác sang làm đất ở hoặc được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở. Việc giảm tiền sử dụng đất chỉ được thực hiện trực tiếp với đối tượng được giảm và tính trên số tiền sử dụng đất phải nộp.

Trường hợp mẹ ông Phúc muốn chuyển mục đích sử dụng đất vườn sang đất ở phải có đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất. Khi thực hiện thủ tục để được chuyển mục đích sử dụng đất, mẹ ông phải kê khai xin giảm tiền sử dụng đất tại tờ khai nộp tiền sử dụng đất trong hồ sơ về đất đai gửi đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, hoặc UBND xã, phường, trị trấn trong trường hợp hồ sơ nộp tại xã, phường, thị trấn. Tờ khai phải kèm theo giấy tờ liên quan đến chế độ được giảm tiền sử dụng đất (bản sao có chứng thực).

Mẹ ông Phúc là thương binh mất sức lao động 61%, khi chuyển mục đích sử dụng đất trong hạn mức đất ở tại địa phương được giảm 90% tiền sử dụng đất phải nộp.

Luật sư Lê Văn Đài

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Từ khóa: 198/2004/NĐ-CP