(Chinhphu.vn) - Gia đình bà Trần Thị Lệ Hà được giao thửa đất tại số 10 Quang Đàm, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng từ trước ngày 15/10/1993, sử dụng ổn định đến nay. Thửa đất này thuộc khu đất được UBND thành phố Hải Phòng giao cho Công ty Xây dựng thuỷ lợi Hải Phòng để làm nhà ở cho cán bộ công nhân viên theo Quyết định số 11/QĐ-UB ngày 2/1/1985.

Do không bố trí được kinh phí xây dựng, Công ty được UBND thành phố Hải Phòng đồng ý với chủ trương cho phép cán bộ công nhân viên tự xây nhà ở.

Khi được Công ty Xây dựng thuỷ lợi Hải Phòng giao đất, gia đình bà Hà đã đóng tiền đổ đất, san lấp mặt bằng xây dựng nhà (khu đất được giao nằm trên ao công). Diện tích đất gia đình bà được giao theo bản vẽ của Viện Quy hoạch thành phố Hải phòng năm 1985 là 77m2, vì trên nền ao công nên gia đình bà đổ đất san lấp mặt bằng 100m2 để giữ móng nhà. Gia đình bà cũng đã nộp thuế đất cho Chi cục Thuế Hồng Bàng từ năm 1993 đến nay.

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, bà Hà đề nghị cơ quan chức năng giải đáp, 77m2 đất gia đình bà được Công ty Xây dựng thuỷ lợi Hải Phòng giao có được xác định là đất giao đúng thẩm quyền (như khoản 7 Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP) không? 23m2 còn lại có được xác định là gia đình bà đã sử dụng ổn định từ trước ngày 15/10/1993 không? Hiện Văn phòng đăng ký đất quận Hồng Bàng đang xác định 77m2 đất của gia đình bà được giao trái thẩm quyền trước 15/10/1993, 23m2 còn lại là đất lấn chiếm sử dụng từ năm 1996.

Tiếp nhận ý kiến của bà Trần Thị Lệ Hà qua Cổng TTĐT Chính phủ, UBND thành phố Hải Phòng giao UBND quận Hồng Bàng kiểm tra, giải quyết theo thẩm quyền, trả lời công dân theo quy định và báo cáo kết quả giải quyết cho UBND thành phố.

Chinhphu.vn

 

Từ khóa: nguồn gốc , đất , giao đúng thẩm quyền