(Chinhphu.vn) – Trên cơ sở số lượng biên chế viên chức được cấp có thẩm quyền giao, số lượng biên chế chưa sử dụng của các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục được ký hợp đồng lao động (dưới 12 tháng) đối với các vị trí việc làm là giáo viên theo định mức quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các giáo viên này được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên.

Theo phản ánh của ông Lưu Tấn Tỵ, thực hiện Nghị Quyết 102/NQ-CP ngày 3/7/2020 của Chính phủ về giải pháp biên chế cho sự nghiệp giáo dục và y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận có Công văn số 2361/SGDĐT-TCHC ngày 28/9/2020, trong đó có nêu: Trên cơ sở biên chế được giao chưa sử dụng, các cơ sở giáo dục được ký hợp đồng làm giáo viên dưới 12 tháng.

Ông Tỵ hỏi, những giáo viên như nêu trên có được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi giáo viên đứng lớp theo Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC hay không?

Về vấn đề này, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận trả lời như sau:

Điểm a, b Khoản 1 Mục I Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 23/1/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính, quy định đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên đang trực tiếp giảng dạy như sau:

“a) Nhà giáo (kể cả những người trong thời gian thử việc, hợp đồng) thuộc biên chế trả lương, đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường, trung tâm, học viện thuộc cơ quan Nhà nước, Đảng, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi tắt là cơ sở giáo dục công lập) được Nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm nguồn thu từ ngân sách Nhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật);

b) Nhà giáo (kể cả những người trong thời gian thử việc, hợp đồng) thuộc biên chế trả lương của các cơ sở giáo dục công lập làm nhiệm vụ tổng phụ trách đội, hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm;”.

Do đó, trên cơ sở số lượng biên chế viên chức được cấp có thẩm quyền giao, số lượng biên chế chưa sử dụng của các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục được ký hợp đồng lao động (dưới 12 tháng) đối với các vị trí việc làm là giáo viên theo định mức quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các giáo viên này được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC.

Chinhphu.vn

Từ khóa: giáo viên , phụ cấp ưu đãi , hợp đồng